Đăng bởi

Thơ về cõi tạm

 Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp người trôi mau
Thì oán thù dừng lại.

coi-tam

 

 

coi-tam

 

 

coi-tam

 

 

coi-tam-1

 

 

coi-tam

 

st