Đăng bởi

5 NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA PHẬT TỬ

shopphattu

 

 

  1. Không được giết hại sinh mạng chúng sanh:

quan-ao-phat-tu-1

 

Không được giết hại sinh mạng từ loài người cho đến loài vật.

Lợi ích: lòng không bứt rứt, hối hận thân tâm được nhẹ nhàng, thơ thới, giấc ngủ an lành.

 

  1. Không được trộm cướp:

dao-phat

 

Không được lấy bất cứ vật dụng gì của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.

Lợi ích: sống hiện tại được an ổn, không bị giam cầm, tù tội, đến đâu cũng được người đời quý mến, tin cậy.\

 

  1. Không được tà dâm:

qua-bao-dang-so-cua-viec-ta-dam

 

Phải sống chung thủy một vợ một chồng.

Lợi ích: trọn đời được người kính trọng, có được sự tin tưởng yêu mến của gia đình – xã hội.

  1. Không được nói sai sự thật:

noi-gioi

 

Nói sai sự thật có 4 loại: nói giối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

Lợi ích: được mọi người kính nể, tin cậy, gia đình hòa hợp tin yêu

  1. Không được uống rượu:

uong-ruou

 

Tất cả những thứ có men say, chất độc hại cho con người đều không được uống.

Lợi ích: tinh thần sáng suốt, tránh được tật bệnh, gia đình hạnh phúc – xã hội yên bình.