Đăng bởi

GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT

cropped-sen-hồng.png                                           GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT

gthieu

  • Ý nghĩa chữ “ Đạo” : Đạo là con đường, là bổn phận hay còn là bản thể, là lý thuyết tuyệt đối.
  • Ý nghĩa chữ “Phật” : là người giác ngộ, sang suốt hoàn toàn.

( Giác có ba bậc: Tự giác, giác tha, Giác hạnh viên mãn)

Vậy, Đạo Phật được hiểu là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt giúp mọi người thấy được niềm vui và hạnh phúc.

  • Đạo Phật xuất hiện từ khi Đức Phật đắc đạo dưới cây Bồ Đề,
  • Người khai sáng ra Đạo Phật là ngài Thích Ca Mâu Ni, xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, tại Trung Ấn Độ ( hiện là Nepal). Phật Đản Sanh ngày 15 tháng 4 Âm lịch

phat

Qua 4 lần Đức Phật đi vi hành, Ngài thấy được cảnh sinh lão bệnh tử mà mỗi người đều phải trải qua, sau đó Ngài lại gặp được một vị Tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh thản nhiên, nom rất thong dong tự tại. Từ đó, Đức Phật rời khỏi cung điện, đi vào rừng tìm đạo.

  • Giáo lý Đạo Phật gồm 3 tạng :
  1. Kinh: là những lời dạy của Đức Phật khi còn tại thế
  2. Luật: là những nguyên tắc đạo đức mà Phật đã đưa ra cho các đệ tử, ngăn chừa các điều dữ, tu tập các điều lành.
  3. Luận: là những kinh sách phấn lớn do các đệ tử Phật làm ra để giải thích những nghĩa lý màu nhiệm trong kinh.

giao-ly

LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC PHẬT 

  • Tinh thần từ bi của Phật Giáo đã giúp cho nhân loại gần gũi, yêu thương nhau nhiều hơn.
  • Trí tuệ sáng suốt giúp cho nhân loại bớt buồn phiền và hóa giải khổ đau.

loi-ich

           Luận về ý nghĩa việc thờ Phật

Thờ Phật là thể hiện lòng tôn kính và biết ơn một bật thầy đã hi sinh hạnh phúc cá nhân mình mà đi tìm chân lý, giúp mọi người an vui và hạnh phúc.

Đảnh lễ Phật là để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ bậc Bi, Trí, Dũng hơn trời.

# Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng.

# Cúng Phật: chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung rõ hơn về cuộc đời của Ngài, để từ đó học tập theo con đường tốt đẹp.

hoc-phat

Cúng dường Pháp bảo : bởi Phật dạy chúng ta an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện tại, nên phải bảo vệ và giữ gìn kinh sách cho thật kỹ , chia sẻ với tất cả mọi người về những kiến thức đó.

Cúng dường Tăng bảo: cung cấp và nuôi dưỡng để Tăng – Ni tu học, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị ấy truyền dạy đạo đức cho mọi người.

Qua sự thờ cúng và lạy Phật giúp chúng sanh có thân thể khỏe mạnh, tâm hồn thanh thản, gia đình được vui vẻ hạnh phúc, xã hội tốt đẹp về văn hóa và đạo đức hơn.

SHOPPHATTU.COM   CHÚC QUÝ PHẬT TỬ LUÔN AN LẠC !