Mũ phật tử rộng vành – Nâu

30,000

Mũ phật tử có thêu chữ A DI ĐÀ PHẬT hoặc thêu sen tùy từng đợt hàng

Mũ có 2 màu nâu và lam, có quai mũ điều chỉnh rộng chật

còn 1000 hàng